Villiintyneen pellon vesakon murskausta
Tie ennen niittoo
Tie ennen niittoo
Pelto murskauksen jälkeen
Tie niiton jälkeen
Tie niiton jäkeen
Metsäautotien lanausta
Kontin siirtelyä