Traktorityöt

     -Kyntöä.

     -kovapaalausta. (pienpaali)

     -Etukuormaintyöt.

     -Ym.

Lumityöt

    -Metsäautotiet.

    -Umpihanki poraukset kärkiauralla.

    -Pihat ja tiehoitokunnat.

    -Lumenajo.

    -Hiekotukset

    -Teiden lanaukset

         -Pitkä lana 2.7m leveä.

   

Teiden varsien niitot

    -Metsäauto tiet.

    -Pellon reunat.

    -Kesannot.

    -Maisema/näkyvyys alueet.

    -Kone on ketjumurskain. Ei säiky kiviä ja kantoja. Ranteen vahvuinen metsä   kaatuu. Isompi pusikko kannattaakin jo korjata energia puuksi. 

Metaähoito,

    -Taimikon hoito

    -Puunkaadot

    -Taimien istutukset

    -Ym. metsurin työt

Puiden sahausta tukki vannesahalla

    -Max 90cm. Isompia ei ole vielä tullu pöydälle asti